Onderstaande informatie is bedoeld voor artsen, praktijkondersteuners en andere paramedici.

Hoe gaat u om met voedingsvragen en voedingsproblematiek in uw dagelijkse praktijk? Bent u een allesweter en adviseert u zelf over voeding? Of is voeding niet ‘uw ding’ en laat u het graag aan een ander over?

Leefstijl en gezonde voeding komen steeds meer on top of mind, en terecht! Aanpassingen in voeding kunnen een grote rol spelen in de behandeling van chronische ziekten en kunnen in belangrijke mate bijdragen aan gezondheidswinst en kwaliteit van leven.

Wij als diëtist zijn specialisten als het gaat om het vertalen van kennis over voeding naar de dagelijkse praktijk van uw cliënt. Voor u als zorgverlener is het van belang te weten dat we u graag ondersteunen op voedingsgebied.

Verwijzen naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de cliënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is.

U vindt informatie over indicaties en doelstellingen van dieetbehandeling.
De wijzer biedt tevens praktische informatie voor in uw spreekkamer en betrouwbare en toegankelijke informatie om te delen met uw cliënt.

Door op tijd te verwijzen kan uw cliënt zich door de gezondheidsbevorderende effecten beter gaan voelen of kan worden voorkomen dat de gezondheid verder achteruit gaat. Misschien kunnen bepaalde medicijnen in dosering verminderd of zelfs gestaakt worden. In geval van geriatrie kan zelfstandig functioneren zo lang mogelijk behouden worden. Door bezig te zijn met voeding heeft uw cliënt invloed op de eigen gezondheid.

Bij het veranderen van eet- en beweeggewoonten van de cliënt houden we altijd rekening met wat praktisch mogelijk is. Door middel van coaching en motiverende gesprekstechnieken wordt gewerkt aan het vergroten van kennis en inzicht in de eigen gewoontes en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en leert deze aanpassingen te doen die ook op langere termijn vol te houden zijn. De nadruk van de begeleiding ligt, naast het geven van voedingsinformatie, vooral op het vlak van eetgedrag. Want weten wat gezond eten is betekent niet automatisch ook gezond eten. Het kan daarom zijn dat het het enige tijd duurt voordat het effect van de dieetbegeleiding zichtbaar wordt in gewicht of bloedwaarden.

Als diëtist gaan wij niet mee met alle hypes uit de media. We brengen nuance aan en plaatsen de berichten over voeding in het juiste perspectief zodat uw patiënt meer duidelijkheid krijgt over wat van toepassing is op zijn eigen situatie.Wij geven evidence-based adviezen volgens de meest recente voedingsrichtlijnen en dieetprotocollen. Er wordt niet gewerkt met maaltijdvervangers (uitzonderingen daargelaten).

Foldermateriaal
Diëtistenpraktijk Food in Motion beschikt over divers foldermateriaal over voeding, verwijsblokjes en een praktijkfolder voor in uw wachtkamer. Mocht u het op prijs stellen, dan brengen we graag het foldermateriaal of verwijsblokjes bij u langs.

Scholing
Heeft u behoefte aan scholing op voedingsgebied? Bijvoorbeeld op het gebied van ondervoeding, bariatrie of geriatrie? Ook dan zijn wij beschikbaar.  Tijdens een lunchoverleg of een themabijeenkomst (op locatie of online) geven we graag onze kennis en ervaring door.

Extra informatie
Op de volgende pagina’s leest u meer over onze bereikbaarheid en hoe u kunt verwijzen, vergoeding van dietetiek, ketenzorg, samenwerken en inzetten van dieetvoeding.