books on zlibrary

Aanmelden en consulten

Aanmelden kan op 2 manieren:
– direct via onze online-agenda
– telefonisch (tijdens onze spreekuren zijn we niet altijd direct telefonisch bereikbaar, spreek duidelijk je naam en telefoonnummer in dan bellen we terug).

Het eerste consult duurt ongeveer één uur. Hierbij komt het volgende aan bod:

  • Verwachtingen en wensen
  • Medische geschiedenis
  • Klachten
  • Voedingsgewoonten
  • Persoonlijke omstandigheden
  • Gezamenlijk stellen wij een behandelplan op met haalbare doelen.

Als dat nodig is vindt een nutritional assessment plaats: dat wil zeggen dat we je lengte, gewicht, lichaamssamenstelling en buikomtrek meten.

Na het eerste consult analyseert de diëtist alle voedingskundige, diëtistische en medische gegevens en wordt er zo nodig een berekening van de voeding gemaakt en een persoonlijk advies samengesteld. Hier ben je als klant doorgaans niet bij aanwezig. De tijd die dit kost maakt ook deel uit van de behandeling.

De vervolggesprekken duren 30 minuten (inclusief uitwerktijd). In deze gesprekken word je gecoacht en begeleid bij het opvolgen van het (dieet)advies en wordt het behandelplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Hoeveel consulten zijn nodig?
Hoe vaak je op consult komt is helemaal afhankelijk van wat jij wilt. Misschien heb je aan één gesprek wel voldoende of kom je juist liever regelmatig langs voor een motiverend gesprek. Het veranderen van je eetgewoonten is niet zomaar geregeld, hier gaat vaak wel wat tijd in zitten, reken er op dat je dan langer onder behandeling zult blijven. Uiteindelijk bepaal jij zelf hoe vaak en hoe frequent je op consult wilt komen.

Huisbezoeken
Wanneer je om medische redenen lichamelijk niet in staat bent om naar de praktijk te komen is er ook een mogelijkheid voor huisbezoek. Hiervoor is een verwijzing van je (huis-)arts noodzakelijk.

We vragen je het volgende naar het 1e consult mee te brengen:
- verwijsbrief (huis)arts (indien geen DTD)
- identiteitsbewijs
- verzekeringspas
- overzicht van medicatie en (voedings)supplementen
- indien van toepassing: ingevulde formulieren die je vooraf hebt ontvangen, zoals een klachtenlijst, eetdagboek, vragenlijst etc.
- je agenda voor het maken van een eventuele nieuwe afspraak

 

Verwijzing nodig?

Zonder verwijsbrief? DTD (Directe toegankelijkheid Diëtist)
Een verwijzing is niet perse nodig. Kom je voor het eerst bij de diëtist en heb je geen verwijsbrief van je huisarts? Dan doen we tijdens het eerste consult een DTD-screening. Dit is een vooronderzoek om te kijken of je bij de diëtist op de juiste plek bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heb je nog andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
Zijn er twijfels, dan krijg je het advies om eerst contact met je huisarts op te nemen of de diëtist bespreekt dit, na overleg met jou, zelf met je huisarts. Voor een goede screening is het noodzakelijk dat we goed op de hoogte zijn van je medische voorgeschiedenis, relevante labuitslagen en je medicatie- en supplementen gebruik.
Zijn er geen bijzonderheden, dan starten we direct de begeleiding. De huisarts ontvangt een DTD-rapportage om zo op de hoogte te zijn van de start van de dieetbehandeling, tenzij je aangeeft dit niet te willen.

Wanneer er medisch gezien veel speelt ontvangen wij graag wel een verwijsbrief met een uitgebreide overdracht, eventueel recente laboratoriumuitslagen en een overzicht van je medicatie.

 

Vergoeding en tarieven

Je kunt er voor kiezen om de kosten voor de dieetbegeleiding zelf te betalen, maar vaak wordt dieetadvisering (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Food in Motion heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Welke zorgverzekeraars? Kijk hier voor meer informatie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom zelf ook goed bij je zorgverzekeraar.

De zorgverzekering biedt 5 mogelijkheden voor vergoeding:

1. Basisverzekering:

  • De kosten van dieetadvisering bij medische redenen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor  3 uur per kalenderjaar , ten laste van het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder);
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, zij kunnen kosteloos naar de diëtist voor minimaal 3 uur per kalenderjaar.


2. Aanvullende verzekering
Wanneer je aanvullend verzekerd bent ontvang je soms, afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering, extra uren dieetzorg. Dit kan variëren van 1-4 uur of meer. Deze uren kun je gebruiken nadat de 3 uur vanuit de basisverzekering gebruikt zijn. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Kijk hier voor meer info over de aanvullende verzekeringen: Zorgwijzer


3. Ketenzorg:

Voor dieetadvisering bij diabetes, COPD en risico op hart-en vaatziekten zijn afspraken gemaakt tussen de diëtist en de meeste huisartsen. Dit wordt ketenzorg genoemd. Ketenzorg komt niet ten laste van het eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

4. Gecombineerde Leefstijl Interventie

De kosten voor het 2 jaar durende SLIMMER programma worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering en deze zorg gaat niet ten laste van het eigen risico. Deelname kan alleen na aanmelding door de huisarts of praktijkondersteuner.  Slimmer is alleen voor volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40). Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent én in staat bent om gedurende 2 jaar een leefstijlprogramma te volgen.

 

5. Voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering:

Voedingsvoorlichting is voorlichting en advies over gezonde voeding voor mensen zonder medische klachten. Heb je bijvoorbeeld licht overgewicht, maar geen medische problemen? Dan vergoeden sommige zorgverzekeraars de kosten van voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Je ontvangt een factuur die je zelf aan ons voldoet en vervolgens dien je deze in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Voedingsvoorlichting kan niet worden ingezet ter vervanging van diëtetiek.


Kosten diëtist zelf betalen:

In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
– wanneer het gaat om voedingsvoorlichting
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren (NoShow)
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om

Voor deze kosten ontvang je van ons een factuur per mail of per post.

 

 

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

Rapportage

Om jou een zo optimaal mogelijke behandeling te kunnen bieden zullen we je huisarts, de praktijkondersteuner of de verwijzend arts door middel van rapportages op de hoogte brengen van je resultaten. Daarnaast zullen we, indien nodig, mondeling overleggen met je arts, praktijkondersteuner of andere zorgverlener om tot een voor jou zo optimaal mogelijke behandeling te komen. Mocht je hier bezwaren tegen hebben geef dit dan duidelijk aan bij het eerste consult.