Aanmelden en consulten

Aanmelden kan op 2 manieren:
– direct via onze online-agenda
– telefonisch (tijdens onze spreekuren zijn we niet altijd direct telefonisch bereikbaar, spreek duidelijk je naam en telefoonnummer in dan bellen we terug).

Het eerste consult duurt ongeveer één uur. Hierbij komt het volgende aan bod:

 • Verwachtingen en wensen
 • Medische geschiedenis
 • Klachten
 • Voedingsgewoonten
 • Persoonlijke omstandigheden
 • Gezamenlijk stellen wij een behandelplan op met haalbare doelen.

Als dat nodig is vindt een nutritional assessment plaats: dat wil zeggen dat we je lengte, gewicht, lichaamssamenstelling en buikomtrek meten.

De vervolggesprekken duren 30 minuten (inclusief uitwerktijd). In deze gesprekken wordt je gecoacht en begeleid bij het opvolgen van het (dieet)advies en wordt het behandelplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Hoeveel consulten zijn nodig?
Hoe vaak je op consult komt is helemaal afhankelijk van wat jij wilt. Misschien heb je aan één gesprek wel voldoende of kom je juist liever regelmatig langs voor een motiverend gesprek. Het veranderen van je eetgewoonten is niet zomaar geregeld, hier gaat vaak wel wat tijd in zitten, reken er op dat je dan langer onder behandeling zult blijven. Uiteindelijk bepaal jij zelf hoe vaak en hoe frequent je op consult wilt komen.

Huisbezoeken
Wanneer je om medische redenen lichamelijk niet in staat bent om naar de praktijk te komen is er ook een mogelijkheid voor huisbezoek. Vraag je (huis-)arts dit op de verwijsbrief te vermelden.

 

Verwijzing nodig?

Zonder verwijsbrief? DTD (Directe toegankelijkheid Diëtist)
Een verwijzing is niet altijd nodig. Kom je voor het eerst bij de diëtist en heb je geen verwijsbrief van je huisarts? Dan doen we tijdens het eerste consult een DTD-screening. Dit is een vooronderzoek om te kijken of je bij de diëtist aan het juiste adres bent. Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heb je nog andere klachten of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
Zijn er twijfels, dan krijg je het advies om eerst contact met je huisarts op te nemen of de diëtist bespreekt dit, na overleg met jou, zelf met je huisarts. Zijn er geen bijzonderheden, dan starten we direct de begeleiding. De huisarts ontvangt een DTD-rapportage om zo op de hoogte te zijn van de start van de dieetbehandeling, tenzij je aangeeft dit niet te willen.

Let op! Sommige zorgverzekeraars vergoeden geen DTD-screening. Informeer vooraf goed bij je zorgverzekeraar!

Wanneer er medisch gezien veel speelt ontvangen wij graag wel een verwijsbrief met een uitgebreide overdracht, eventuele laboratoriumuitslagen en je actuele medicatiegebruik.

 

Vergoeding en tarieven

Verzekering

 • De kosten van dieetadvisering bij medische redenen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar , ten laste van het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder);
 • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, zij kunnen kosteloos naar de diëtist voor minimaal 3 uur.
 • Aanvullende verzekering: Wanneer je aanvullend verzekerd bent ontvang je, afhankelijk van je aanvullende zorgpolis, soms extra uren dieetzorg. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar.
 • Ketenzorg: Voor diabetes, COPD en risico op hart-en vaatziekten zijn vaak afspraken gemaakt tussen de diëtist en de meeste huisartsen. Dit wordt ketenzorg genoemd. Binnen ketenzorg kan je vaak meer uren gebruiken en deze zorg gaat niet ten laste van het eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

Food in Motion heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Welke zorgverzekeraars? Kijk hier voor meer informatie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom ook goed bij je zorgverzekeraar.

Voedingsvoorlichting
Voedingsvoorlichting is voorlichting en advies over gezonde voeding voor mensen zonder medische klachten. Heb je bijvoorbeeld licht overgewicht, maar geen medische problemen? Dan vergoeden sommige zorgverzekeraars de kosten van voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Je ontvangt een factuur en deze dien je zelf in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Voedingsvoorlichting kan niet worden ingezet ter vervanging van diëtetiek.

Kosten diëtist zelf betalen

In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
– wanneer het gaat om voedingsvoorlichting
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om

Voor deze kosten ontvang je van ons een factuur per mail of per post.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

 1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
 2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.

 

Rapportage

Om jou een zo optimaal mogelijke behandeling te kunnen bieden zullen we je huisarts, de praktijkondersteuner of de verwijzend arts door middel van rapportages op de hoogte brengen van je resultaten. Daarnaast zullen we, indien nodig, mondeling overleggen met je arts, praktijkondersteuner of andere zorgverlener om tot een voor jou zo optimaal mogelijke behandeling te komen. Mocht je hier bezwaren tegen hebben geef dit dan duidelijk aan bij het eerste consult. Op het toestemmingsformulier dat je ontvangt kan je aangeven of en aan wie je toestemming geeft.