Verschil diëtist, gewichtsconsulent en voedingsdeskundige

Wat is het verschil tussen een diëtist, een gewichtsconsulent,een voedingsdeskundige en een voedingstherapeut?

Die vraag horen we in onze praktijk regelmatig. Al deze beroepsgroepen houden zich bezig met voeding, waar zit het verschil? Lees hier hoe het nu precies zit.

Diëtist
Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. Je kunt bij een diëtist terecht voor begeleiding bij het ondergewicht, overgewicht of obesitas, maar ook voor advies bij medische klachten zoals een diabetes, een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk of bijvoorbeeld darmklachten.

De combinatie van voeding en medische achtergrond in de opleiding Voeding en Diëtetiek maakt dat een diëtist niet alleen veel weet van eten, maar ook medische kennis heeft. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie, mogelijkheden, voorkeuren en medische klachten adviseert en begeleidt de diëtist je naar een ander eetpatroon. Vaak gebeurt dit door dieper in te gaan op iemands eetgewoonten maar ook de beweeg- en leefgewoonten komen aan bod.

De titel diëtist is een beschermde titel. Een diëtist heeft de 4-HBO-opleiding voeding & diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.

Lees hier meer over wat een diëtist precies doet www.dieetditdieetdat.nl

Gewichtsconsulent
Een gewichtsconsulent is opgeleid om gezonde mensen met gewichtsproblemen te begeleiden. Over het algemeen begeleidt een gewichtsconsult mensen met een BMI tussen de 18,5 en 30. Bij medische klachten of oorzaken hoort een gewichtsconsulent je door te verwijzen naar de huisarts of diëtist. Omdat de titel niet beschermd is mag iedereen zich gewichtsconsulent of voedingsconsulent noemen. Ook mensen zonder opleiding.

Voedingsdeskundige
Voedingskundigen zijn wetenschappers die de studie Voeding & Gezondheid hebben afgerond. Ook mensen die een (schriftelijke) voedingsgerelateerde opleiding hebben gevolgd noemen zichzelf voedingskundige of voedingsdeskundige. Ze werken bijvoorbeeld als voorlichter op scholen, bedrijven en sportscholen. Maar ook anderen die een voedingsgerelateerde opleiding hebben gevolgd noemen zichzelf voedingskundige. Omdat de titel niet beschermd is mag iedereen zich voedingsdeskundige noemen. Ook mensen zonder opleiding.

Voedingstherapeut
Mensen met een achtergrond vanuit de natuurgeneeswijze gebruiken vaak de term therapeut. Omdat de titel niet beschermd is mag iedereen zich voedingstherapeut noemen. Ook mensen zonder opleiding.

Belangrijk dus om goed te controleren welke opleidingen iemand heeft en uit te zoeken bij wie jij het meest op je plek zult zijn.
Goed om te weten: De diëtisten van Food in Motion zijn allen erkende, kwaliteitsgeregistreerde diëtisten!