books on zlibrary

Vergoeding

In 2023 heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvisering/diëtetiek per kalenderjaar vanuit de basisverzekering.
Indien het verplicht eigen risico nog niet verbruikt is, zal dit worden verrekend.
Kinderen hebben geen eigen risico, zij kunnen dus voor minimaal 3 uur gratis terecht bij de diëtist.
Daarnaast hebben sommige aanvullende zorgpolissen een extra vergoeding voor diëtetiek/dieetadvisering, variërend van 1-5 uur extra tot zelfs onbeperkt diëtetiek.

Geen kosten
Patiënten behandeld vanuit de ketenzorg Huisartsen Eemland (diabeten, COPD-ers en CVRM).
Kosten voor deelname aan de SLIMMER worden vergoed door de zorgverzekeraar zonder verrekening met eigen risico.