Vergoeding

In 2020 heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvisering/diëtetiek per kalenderjaar vanuit de basisverzekering.
Indien het verplicht eigen risico nog niet verbruikt is, zal dit worden verrekend.
Daarnaast hebben veel aanvullende verzekeringen een extra vergoeding voor diëtetiek/dieetadvisering, variërend van 1-5 uur extra tot zelfs onbeperkt diëtetiek.

Geen kosten
Patiënten behandeld vanuit de ketenzorg Huisartsen Eemland (diabeten, COPD-ers en CVRM) en kinderen tot 18 jaar vallen buiten het eigen risico. Dit houdt in dat zij, indien nodig, dus kosteloos gebruik mogen maken van 3 uur dieetbehandeling per jaar.