books on zlibrary

Vergoeding en kosten

Je kunt er voor kiezen om de kosten voor de dieetbegeleiding zelf te betalen, maar vaak wordt dieetadvisering (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar. Food in Motion heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Welke zorgverzekeraars? Kijk hier voor meer informatie. Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom zelf ook goed bij je zorgverzekeraar.

De zorgverzekering biedt 5 mogelijkheden voor vergoeding:

1. Basisverzekering:

  • De kosten van dieetadvisering bij medische redenen worden vergoed vanuit de basisverzekering voor  3 uur per kalenderjaar , ten laste van het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder);
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, zij kunnen kosteloos naar de diëtist voor minimaal 3 uur per kalenderjaar.


2. Aanvullende verzekering
Wanneer je aanvullend verzekerd bent ontvang je soms, afhankelijk van je aanvullende zorgverzekering, extra uren dieetzorg. Dit kan variëren van 1-4 uur of meer. Deze uren kun je gebruiken nadat de 3 uur vanuit de basisverzekering gebruikt zijn. Neem voor meer informatie contact op met je zorgverzekeraar. Kijk hier voor meer info over de aanvullende verzekeringen: Zorgwijzer


3. Ketenzorg:

Voor dieetadvisering bij diabetes, COPD en risico op hart-en vaatziekten zijn afspraken gemaakt tussen de diëtist en de meeste huisartsen. Dit wordt ketenzorg genoemd. Ketenzorg komt niet ten laste van het eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist.

4. Gecombineerde Leefstijl Interventie

De kosten voor het 2 jaar durende SLIMMER programma worden geheel vergoed vanuit de basisverzekering en deze zorg gaat niet ten laste van het eigen risico. Deelname kan alleen na aanmelding door de huisarts of praktijkondersteuner.  Slimmer is alleen voor volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) en een verhoogd risico op type 2 diabetes of hart- en vaatziekten en volwassenen met obesitas (BMI 30-40). Daarnaast is het belangrijk dat je gemotiveerd bent én in staat bent om gedurende 2 jaar een leefstijlprogramma te volgen.

5. Voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering:

Voedingsvoorlichting is voorlichting en advies over gezonde voeding voor mensen zonder medische klachten. Heb je bijvoorbeeld licht overgewicht, maar geen medische problemen? Dan vergoeden sommige zorgverzekeraars de kosten van voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Je ontvangt een factuur die je zelf aan ons voldoet en vervolgens dien je deze in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Voedingsvoorlichting kan niet worden ingezet ter vervanging van diëtetiek.


Kosten diëtist zelf betalen:

In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling. Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben, of:
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt, of:
– wanneer het gaat om voedingsvoorlichting, of:
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren (NoShow), of:
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om.

Voor deze kosten ontvang je van ons een factuur per mail of per post.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

  1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.

Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.