books on zlibrary

SLIMMER


SLIMMER is een een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).  Dit is een leefstijlprogramma van twee jaar, om gezonder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er aandacht voor meer aspecten van een gezonde leefstijl, zoals gezond slapen en het verminderen van stress. Het programma is deels individueel en deels in een groep. Hierbij word je begeleid door een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en buurtsportcoach.

Wat is het doel van SLIMMER?
Werken aan een gezondere leefstijl met gezonder eten en meer bewegen om zo overgewicht  en het risico op type 2 diabetes te verminderen. SLIMMER helpt om je gezonder en fitter te voelen!

Wie kan er mee doen?
SLIMMER is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met:
– BMI tussen 25 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (>88cm (vrouwen) of >102cm (mannen))
– BMI tussen 25 en 30 kg/m2 in combinatie met hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes, hart en vaat aandoeningen, artrose of slaapapneu.
– BMI vanaf 30 – 40 kg/m2
– Voldoende motivatie om gedurende 2 jaar het programma te volgen (ter beoordeling van verwijzer en leefstijlcoach)

Wie kan er niet mee doen?
Mensen met risicofactoren of aandoeningen die deelname aan het 2-jarige programma moeilijk maken (ter beoordeling van de huisartsenpraktijk en leefstijlcoach). Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een eetstoornis, psychische problemen of ernstige lichamelijke aandoeningen. Of wanneer je weet dat je binnen 2 jaar gaat verhuizen of lang in het buitenland zult verblijven.
Wanneer je het niet prettig vind om in een groep te werken aan je leefstijl is SLIMMER ook niet geschikt, wellicht past Keivitaal dan beter bij je.

Hoe ziet het programma er uit?
Deelnemers krijgen 2 jaar begeleiding van een diëtist, een fysiotherapeut en een leefstijlcoach. Het eerste half jaar is intensief, daarna bekijk je samen hoe je jouw gezonde leefstijl kan blijven volhouden.

Het Basisprogramma (6 maanden) bestaat uit:
– 1 intake door de leefstijlcoach/diëtist met een leefstijl- en voedingsanalyse en opstellen behandelplan
– 24x groepsbijeenkomsten waarbij wordt gekeken naar welke haalbare stappen je zou kunnen zetten om meer te bewegen en begeleiding naar lokaal beweegaanbod, door de fysiotherapeut
– 3-5x individueel consult met de diëtist
– 1x groepsbijeenkomst met thema voeding

Het Onderhoudsprogramma(maand 7-24):
Deelprogramma Gedragsbehoud
Hierbij gaat het vooral over hoe je kunt zorgen dat je niet terug valt in je oude gewoonten.
– 2 terugkombijeenkomsten met de groep
– 4x individuele begeleiding en follow-up met de leefstijlcoach
– 1x eindgesprek met de leefstijlcoach

Wat zijn de kosten van SLIMMER?
De kosten voor het SLIMMER programma worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Worden mijn gegevens geregistreerd?
Ja, om goed te kunnen werken en begeleiden worden je gegevens door jouw zorgverleners geregistreerd. Door je aan te melden geef je hiervoor automatisch toestemming. Gedurende de 2 jaar word je gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Daarnaast word je apart om toestemming gevraagd voor onderzoek naar de GLI. Zie de informatiefolder GLI-register voor meer achtergrond.

Hoe werkt het aanmelden voor SLIMMER?
Aanmelding verloopt altijd via de huisarts of praktijkondersteuner. Zij kunnen onderzoeken of je een geschikte deelnemer bent voor SLIMMER en je doorverwijzen naar de leefstijlcoach (via een aanvraag naar ‘Leefstijlcoach SLIMMER Amersfoort’) . De leefstijlcoach neemt contact met je op. Je wordt op de wachtlijst geplaatst en zodra er plaats is in een nieuwe groep word je opgeroepen voor een intake om te onderzoeken of je geschikt bent voor deelname aan SLIMMER.

Kan dat nu wel met al die Corona-maatregelen?
Tijdens de bijeenkomsten en individuele consulten wordt er rekening gehouden met de geldende Corona-maatregelen. Zo kunnen de groepsbijeenkomsten bijvoorbeeld buiten plaatsvinden. In geval van een eventuele nieuwe lockdown kunnen er online-bijeenkomsten georganiseerd worden.

Wanneer kan ik starten?
Zodra je door je huisarts of praktijkondersteuner aangemeld bent nemen we contact op. Je komt op een wachtlijst en wordt benaderd wanneer er plek is in een nieuwe groep en de datum en tijd van die groep bekend is. Houdt rekening met een wachtlijst van enkele weken tot maanden. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er momenteel geen nieuwe groepen opgestart worden. Zodra er nieuwe startdata bekend zijn worden de mensen die het langst op de wachtlijst staan benaderd voor een intakegesprek.

Hoevelaken:
Op dit moment draaien er meerdere SLIMMER-groepen in Hoevelaken bij Uttien & Vermeer. Hierbij werken we samen met diëtist/leefstijlcoach Caroline van Mourik (praktijk DieVitale). Om en om begeleiden Monique en Caroline een groep.
Amersfoort:
In de wijken Schuilenburg/Randenbroek en Liendert/Rustenburg werken we samen met Fysiotherapie Schuilenburg en draaien er meerdere groepen. Op andere locaties in Amersfoort zijn ook SLIMMER-groepen.
Vanwege de coronamaatregelen liggen een aantal van deze groepen momenteel stil.
Bunschoten:
In Bunschoten werken we samen met Fysiohuis. Fysiotherapeut Tijmen Leenders vervult de rol van leefstijlcoach en begeleidt de groep. In januari 2022 start de eerste SLIMMER-groep.

Meer informatie over SLIMMER
Meer informatie over SLIMMER lees je op de website van SLIMMER