SLIMMER

SLIMMER is een een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).  Dit is een leefstijlprogramma van twee jaar, om gezonder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er aandacht voor meer aspecten van een gezonde leefstijl, zoals gezond slapen en het verminderen van stress. Het programma is deels invididueel en deels in een groep. Hierbij word je begeleid door een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut en buurtsportcoach. Bij Food in Motion is Monique Benhaddou zowel diëtist als leefstijlcoach.

Wat is het doel van SLIMMER?
Werken aan een gezondere leefstijl met gezonder eten en meer bewegen om zo overgewicht  en het risico op type 2 diabetes te verminderen. SLIMMER helpt om je gezonder en fitter te voelen!

Wie kan er mee doen?
SLIMMER is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met:
– BMI tussen 25 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (>88cm (vrouwen) of >102cm (mannen))
– BMI tussen 25 en 30 kg/m2 in combinatie met hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes, hart en vaat aandoeningen, artrose of slaapapneu.
– BMI vanaf 30 – 40 kg/m2
– Voldoende gemotivatie om gedurende 2 jaar het programma te volgen (ter beoordeling van verwijzer en leefstijlcoach)

Wie kan er niet mee doen?
Mensen met risicofactoren of aandoeningen die deelname programma gedurende 2 jaar verhinderen (ter beoordeling van de huisartsenpraktijk en leefstijlcoach). Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een eetstoornis,  psychische problemen of ernstige lichamelijke aandoeningen.
Wanneer je het niet prettig vind om in een groep te werken aan je leefstijl kan je beter niet meedoen, wellicht past Keivitaal dan beter bij je.

Hoe ziet het programma er uit?
Deelnemers krijgen 2 jaar begeleiding van een diëtist, een fysiotherapeut en een leefstijlcoach. Het eerste half jaar is intensief, daarna bekijk je samen hoe je jouw gezonde leefstijl kan blijven volhouden.

Het Basisprogramma (6 maanden) bestaat uit:
– 1 intake door de leefstijlcoach
– 24x groepsbijeenkomsten waarbij wordt gekeken naar welke haalbare stappen je zou kunnen zetten om meer te bewegen en begeleiding naar lokaal beweegaanbod, door de fysiotherapeut
– 1x intake, voedingsanalyse en opstellen behandelplan door de diëtist
– 3x individueel consult met de diëtist
– 1x groepsbijeenkomst met thema voeding

Het Onderhoudsprogramma(maand 7-24):
Deelprogramma Gedragsbehoud
Hierbij gaat het vooral over hoe je kunt zorgen dat je niet terug valt in je oude gewoonten.
– 2 terugkombijeenkomsten met de groep
– 4x individuele begeleiding en follow-up met de leefstijlcoach
– 1x eindgesprek met de leefstijlcoach

Wat zijn de kosten van SLIMMER?
De kosten voor het SLIMMER programma worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoe werkt het aanmelden voor SLIMMER?
Aanmelding verloopt via de huisarts of praktijkondersteuner. Zij kunnen onderzoeken of je een geschikte deelnemer bent voor SLIMMER en je doorverwijzen naar de leefstijlcoach. Deze neemt contact met je op. Je wordt op de wachtlijst geplaatst en zodra er plaats is in een nieuwe groep word je opgeroepen voor een intake.

Kan dat nu wel met al die Corona-maatregelen?
Tijdens de bijeenkomsten en individuele consulten wordt er rekening gehouden met de geldende Corona-maatregelen. Zo kunnen de groepsbijeenkomsten bijvoorbeeld buiten plaatsvinden.

Wanneer kan ik starten?
Op dit moment wordt SLIMMER opgestart in Hoevelaken en start er binnenkort een eerste groep bij Uttien & Vermeer. Samen met diëtist Caroline van Mourik (praktijk DieVitale) begeleidt Monique Benhaddou om en om de groepen. De ene groep start bij Caroline, de andere bij Monique.
In de wijken Schuilenburg/Randenbroek en Liendert/Rustenburg in Amersfoort wordt op korte termijn gestart met SLIMMER bij Fysiotherapie Schuilenburg.
Wil je deelnemen? Bespreek dit dan vast met de huisarts of praktijkondersteuner en laat je verwijzen. We zetten je dan vast op de wachtlijst en roepen je op zodra er een groep start waaraan je kunt deelnemen. Houdt rekening met een wachtlijst van enkele weken tot maanden.

Meer informatie over SLIMMER
https://www.nogslimmer.nl/deelnemers