books on zlibrary

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Diëtistenpraktijk Food in Motion

Diëtistenpraktijk Food in Motion is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Diëtistenpraktijk Food in Motion gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:
Diëtistenpraktijk Food in Motion
Schuilenburgerplein 2
3816 TE Amersfoort
Tel. 06-12967901
Contactpersoon: Monique Benhaddou
E-mail: dietist@foodinmotion.nl

Persoonsgegevens
Wanneer u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Food in Motion dan hebben wij uw gegevens nodig. Die verstrekt u via direct contact met de diëtist, via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het aanmelden op onze online-agenda of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Food in Motion heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Diëtistenpraktijk Food in Motion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te beantwoorden aan uw hulpvraag
 • Om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.
 • Diëtistenpraktijk Food in Motion verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Om u een nieuwsbrief te sturen indine u zich hiervoor heeft aangemeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
Diëtistenpraktijk Food in Motion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diëtistenpraktijk Food in Motion) tussen zit.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Diëtistenpraktijk Food in Motion bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Food in Motion zal uw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Food in Motion heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Food in Motion zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Food in Motion een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Food in Motion blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietist@foodinmotion.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor adequate legitimatie altijd noodzakelijk is. De hiervoor ingeplande tijd wordt bij u in rekening gebracht.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Food in Motion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons.

Meer informatie
Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Food in Motion kunt u contact met ons opnemen via algemene telefoonnummer 06-12967901 of via dietist@foodinmotion.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden op onze website
Diëtistenpraktijk Food in Motion gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan daarmee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Links naar andere websites en apps
Op de website van Diëtistenpraktijk Food in Motion staan soms links naar andere websites en apps. Diëtistenpraktijk Food in Motion draagt geen verantwoordelijkheid voor het privacybeleid van deze websites en apps. Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de site die je bezoekt. Ook is Diëtistenpraktijk Food in Motion niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en apps of aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.