Basisverzekering
Diëtetiek of dieetadvisering wordt in 2020 vergoed vanuit de basisverzekering van je zorgverzekeraar.

Hiervoor gelden een aantal regels:

  • Vergoeding van de eerste 3 behandeluren per kalenderjaar, ten laste van het eigen risico (tenzij er sprake is van ketenzorg, zie onder);
  • Verwijzing van de (huis)arts is soms noodzakelijk, dit hangt af van de voorwaarden van de zorgverzekeraar;
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico, zij kunnen kosteloos terecht.

Aanvullende verzekering
Wanneer je naast je basisverzekering ook een aanvullend pakket hebt, is er kans dat je aanspraak kunt maken op extra vergoeding vanuit het aanvullende pakket. Deze vergoeding kan je gebruiken nadat de 3 uur vanuit de basisvergoeding verbruikt zijn. Per aanvullend pakket gelden verschillend aantal uren, variërend van 1-5 of meer uur extra vergoeding diëtetiek. Kijk hier voor meer informatie.  Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden, informeer daarom ook goed bij je zorgverzekeraar.


Voedingsvoorlichting

Voedingsvoorlichting is voorlichting en advies over gezonde voeding voor mensen zonder medische klachten. Heb je bijvoorbeeld licht overgewicht, maar geen medische problemen? Dan vergoeden sommige zorgverzekeraars de kosten van voedingsvoorlichting vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van het eigen risico. Je ontvangt een factuur en deze dien je zelf in bij je zorgverzekeraar. Het bedrag dat vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Voedingsvoorlichting kan niet worden ingezet ter vervanging van diëtetiek.


Ketenzorg
Voor diabetes, COPD en risico op hart-en vaatziekten zijn vaak afspraken gemaakt tussen de diëtist en de meeste huisartsen. Dit wordt ketenzorg genoemd. Binnen ketenzorg kan je vaak meer uren gebruiken en deze zorg gaat niet ten laste van het eigen risico. De huisarts of praktijkondersteuner kan je vertellen of je behandeld wordt vanuit de ketenzorg en kan je op die indicatie ook doorverwijzen naar de diëtist. In onze regio is Stichting Huisartsen Eemland de organisator van de ketenzorg.


Tarieven Zorgverzekeraars gecontracteerde zorg
De kosten voor de dieetbehandeling declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben afgesloten. Hier heb je zelf geen omkijken naar. Voor de reguliere diëtetiek geldt per zorgverzekeraar een gecontracteerd tarief. Voor het exacte tarief verwijzen we je naar de polis van je verzekeraar.

In 2020 hebben we  contracten afgesloten met:

Anderzorg
Avero Achmea
Bewust
De Amersfoortse
Ditzo
DSW
FBTO
Hema
Interpolis
InTwente
IZA
IZZ (via VGZ voor de Zorg)
Menzis
OHRA
ONVZ
OZF
PMA
PNO
Prolife
Salland
Stad Holland
United Consumers (VGZ)
Unive
VGZ
VVAA
ZEKUR
ZieZo
Zilveren Kruis
Zorg en Zekerheid
ZorgDirect
Zorgverzekeraar UMC


Ongecontracteerde zorg
Diëtistenpraktijk Food in Motion heeft in 2020 contracten met de meeste zorgverzekeraars.
Uitgezonderd: De Friesland, CZ, Just, OHRA, Nationale Nederlanden, Promovendum, National Academic en Besured.
Wij kiezen er bewust voor in 2020 geen contract af te sluiten met deze zorgverzekeraars. Er is op dit moment een te groot verschil tussen wat deze zorgverzekeraars bieden en wat voor Food in Motion redelijke en kostendekkende vergoeding is om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Ben je verzekerd bij één van deze zorgverzekeraars? Ook dan kan je natuurlijk bij ons terecht, maar je verzekeraar vergoedt slechts een gedeelte van de kosten. Je ontvangt van ons een factuur die je zelf kunt indienen bij je zorgverzekeraar.


Kosten dieetbehandeling en voedingsvoorlichting
In onderstaand overzicht de kosten per consult en handeling.
Deze tarieven gelden uitsluitend:

– wanneer je verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben
– wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt
– wanneer het gaat om voedingsvoorlichting
– wanneer je niet op afspraak verschijnt zonder op tijd te annuleren
– wanneer je liever de rekening zelf ontvangt, buiten je verzekering om

Voor deze kosten ontvang je van ons een factuur per mail of per post.

Consult Tarief*
Eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 87,50 – 105,00
Eerste consult kort
Contact: 45 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 70,00 – 87,50
Vervolgconsult normaal
Contact: 30 minuten
€ 35,00
Vervolgconsult kort
Contact: 15 minuten
€ 17,50
Vervolgconsult lang
Contact: 45 minuten _ Individueel dieetvoorschrift: 15 – 30 minuten
€ 70,00 – 87,50
Telefonisch consult
Contact: 15 minuten
€ 17,50
E-mail vervolgconsult
Contact: 15 minuten
€ 17,50
Screening Directe Toegankelijkheid (alleen wanneer er geen verwijzing van een arts is) € 17,50
Individueel dieetvoorschrift
Per 15 minuten
€ 17,50
Huisbezoek eerste consult
Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 30 minuten + toeslag bezoek aan huis € 28,00
€ 133,00
Huisbezoek vervolgconsult
Contact: 30 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 15 minuten + toeslag bezoek aan huis € 28,00
€ 80,50
NoShow tarief
per 15 minuten ingeplande tijd
€ 17,50

Toelichting behandeltijd
Vanwege de corona-crisis worden de face-to-face consulten vervangen door telefonische consulten dan wel beeldbelconsulten.
Huisbezoeken zijn momenteel niet mogelijk.
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
1. contacttijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
2. individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan het analyseren van voedingskundige, diëtistische en medische gegevens, het eventueel berekenen van de voeding en het samenstellen van een persoonlijk advies. Hier
is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Deze tijd maakt deel uit van de behandeling.
Een consult bestaat uit contact tijd en indien nodig een individueel dieetvoorschrift .
3. De totaal bestede tijd wordt altijd afgerond op kwartieren.
NoShow tarief
Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op je afspraak komt, danwel bereikbaar bent voor telefonisch contact of beeldbellen. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, kun je tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren.  Dit kan telefonisch of door een voicemailbericht in te spreken of via de online-agenda . Is de afspraak niet minimaal 24 uur van te voren (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend) geannuleerd, moeten we helaas de voor jou gereserveerde tijd in rekening brengen.
Hiervoor rekenen we een NoShow tarief van € 17,50 per 15 minuten ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvang je een factuur van Food in Motion per mail of per post.
Door ruim op tijd te annuleren help je ons de wachttijden voor een afspraak zo kort mogelijk te houden.