Klachtenprocedure

Jouw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Klik hier voor de folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.