books on zlibrary

Dieetpreparaten

Dieetpreparaten (ook wel genoemd: dieetvoeding voor medisch gebruik/medische voeding) vallen onder dieetvoeding en zijn anders bereid dan normale (dieet)voeding. Verder hebben dieetpreparaten een doorgaans andere samenstelling en vorm dan dieetvoeding. Deze preparaten zijn alleen bedoeld voor mensen met een ziekte of als het opnemen van normale voeding niet mogelijk is. Er zijn verschillende soorten en maten dieetpreparaten.

Regelgeving
Dieetpreparaten kunnen in bepaalde gevallen worden vergoed via de basisverzekering (en worden verrekend met het eigen risico). De regeling zoals opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekeringen luidt als volgt:

Dieetpreparaten komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking als een verzekerde niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere producten van bijzondere voeding en de patiënt:

  • lijdt aan een stofwisselingsstoornis; of
  • lijdt aan een voedselallergie; of
  • lijdt aan een resorptiestoornis; of
  • lijdt aan een, via een gevalideerd screeningsinstrument vastgestelde, ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop; of
  • op dieetpreparaten is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.

drinkvoeding

Daarnaast geldt voor onze praktijk dat wij er grote waarde aan hechten om efficiënt en zinnig om te gaan met het gebruik van dieetpreparaten. Wij leveren dieetzorg en advies op maat, dit houdt in dat we per persoon bekijken of (en zo ja, welke en hoeveel van) een dieetpreparaat noodzakelijk is om bij te dragen aan het herstel of om verdere achteruitgang van de voedingstoestand te voorkomen.

Wij schrijven derhalve geen machtigingen voor dieetpreparaten uit voor aan mensen die niet bij ons onder begeleiding zijn.